Najważniejsze wskaźniki kampanii marketingowej w Internecie

Strategie Marketingowe
Digital Promotion

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek akcji promocyjnej w Internecie należy jasno zdefiniować cel tego działania, i określić najważniejsze wskaźniki kampanii marketingowej. Mówiąc wprost, co musi się wydarzyć, aby dana kampania mogła być uznana za sukces, czyli jaki wynik chcemy osiągnąć. Istnieje wiele wskaźników, na których można bazować, jednak aby dały nam one najlepszy obraz sytuacji, musimy najpierw zdefiniować rodzaj kampanii.

Najważniejsze wskaźniki kampanii marketingowej w Internecie

Podstawowe cele działań marketingowych

Możemy tutaj wyróżnić dwa podstawowe typy, czy cele kampanii marketingowej; budowanie świadomości marki, lub nakłonienie potencjalnych klientów do wykonania określonej czynności.

Jeśli w swoich działaniach marketingowych skoncentrujesz się wyłącznie na budowaniu świadomości marki, prawdopodobnie skorzystać ze wskaźników określających zasięg, czy ilość wyświetleń reklamy.

Kampanie celowane w uzyskanie określonego działania, powinny mierzyć ilość kliknięć, współczynnik konwersji, czy wzrost sprzedaży. Poniżej wymieniam jeszcze kilka innych parametrów, i wyjaśniam ich znaczenie dla mierzenia skuteczności kampanii marketingowej w Internecie.

Budowanie świadomości marki

Kampanie ukierunkowane na budowanie świadomości marki, są zazwyczaj działaniami długoterminowymi. Celem tego typu kampanii jest osiągnięcie jak największego zasięgu i zakomunikowanie głównego przekazu Twojej firmy. Kampania budowania marki powinna składać się z regularnego, spójnego przekazu, który uwidacznia same mocne strony marki, czy danego produktu. Tego typu działania budują reputację firmy, a to ma bezpośredni wpływ na zwiększenie wartości sprzedawanych produktów, czy usług.

Planując internetową kampanię promocyjną marki, należy skupić się na następujących wskaźnikach:

  • Zasięg: chcesz, aby publikowane treści dotarły do jak największej liczby odbiorców. Zasięg jest określany jako łączna liczba osób, które zobaczyły Twoją reklamę.
  • Wyświetlenia: liczba wyświetleń reklamy. Wyświetlenia są bardzo często podstawowym wskaźnikiem pomiaru tak zwanych reklam „displayowych” . Im większa liczba wyświetleń, tym większa szansa na zbudowanie świadomości marki. Główny nacisk kładzie się na zasięg kampanii reklamowej.

Wywołanie określonego działania

Kampanie nastawione na wywołanie określonego działania u odbiorcy, mają zupełnie inny cel, niż budowanie świadomości marki. W tym przypadku oczekuje się bezpośredniej reakcji klienta na publikowane treści. Reklamy zazwyczaj zawierają wezwania do działania, czyli tzw. „call to action”, a głównym ich celem jest skłonienie klienta do natychmiastowego działania. Może to być zakup, zapisanie się na listę mailingową, czy zostawienie numeru telefonu w celu późniejszego kontaktu ze strony firmy.

Publikowane treści zawierają specjalny kod śledzący, dzięki czemu wydawca reklamy dokładnie wie, z którego medium pochodzi dane zapytanie, czy sprzedaż. W przypadku kampanii nastawionej tylko na budowanie marki, reklamodawca raczej nie dowie się, który kanał komunikacyjny przyczynił się do zwiększenia rozpoznawalności marki; o ile oczywiście kampania reklamowa odniesie pożądany skutek.

Do podstawowych wskaźników rejestrujących pożądaną reakcję klienta należą:

  • Kliknięcia: liczba osób, które kliknęły link reklamowy. Tutaj również bazujemy na jak największej ilości wyświetleń reklamy, ale aby uzyskać bezpośrednią reakcję, musimy przekształcić te wyświetlenia w wartościowe kliknięcia.
  • Współczynnik (CTR): jest to ilość kliknięć, podzielona przez liczbę wyświetleń danej reklamy. W celu wywołania określonego działania bardzo ważne jest, aby ludzie kliknęli Twoją reklamę, gdy ją zobaczą. Musisz więc dążyć do osiągnięcia możliwie najwyższego wskaźnika CTR. W tym celu reklamy muszą być kierowane do ściśle określonej grupy odbiorców.
  • Sprzedaż:  oznacza przejście przez lejek sprzedażowy i dokonanie zakupu.

Podsumowanie

Najważniejszym krokiem przy tworzeniu kampanii marketingowej w Internecie jest ustalenie, jaki jest jej cel. Dlatego powinniśmy wiedzieć, czy kampania będzie skoncentrowana na budowaniu świadomości marki, czy na bezpośredniej reakcji potencjalnego odbiorcy reklamy.

Opisane powyżej wskaźniki pozwolą na dokładne monitorowanie kampanii i zmierzenie jej skutków. Działania monitorujące warto prowadzić na każdym etapie kampanii, aby w razie potrzeby skorygować zasięg reklamy, lub zdefiniować. Śledzenie postępów kampanii pozwoli na poprawę wydajności działań, uniknięcie niepotrzebnych kosztów, lub zminimalizowanie ewentualnych strat.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz