Czym jest UX Designer i UX Writer

Marketing Internetowy, Optymalizacja Stron Internetowych, Tworzenie treści - Content Marketing
Digital Promotion

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił ogromny postęp w branży reklamowej. Znacząco wzrosła jakość tworzonych materiałów reklamowych zarówno pod względem treści jak również formy. Z tego artykułu dowiesz się czym jest UX designer i UX writer, oraz czym różnią się te dwa pojęcia.

Skrót UX odnosi się do angielskich wyrażeń User Experience, i oznacza ogólne wrażenie, jakiego doświadcza użytkownik odwiedzający daną stronę internetową. Wyróżniamy dwa typy tzw. wrażenia, czy doświadczenia użytkownika; UX designer oraz UX writer.

Czym zajmuje się UX writer

UX writing często nazywany jest wyższym poziomem copywritingu, dlatego że autorzy UX również głównie zajmują się tworzeniem treści tekstowych. Jaka jest zatem różnica między tymi dwoma zagadnieniami ?

Twórca UX bierze udział w tworzeniu i kształtowaniu tzw. doświadczenia produktu już na jego wczesnym etapie. Jest też zaangażowany jeszcze długo po tym, jak copywriter zdąży zapomnieć o wykonanym zleceniu.

Autor UX ma za zadanie w intuicyjny sposób przeprowadzić użytkownika przez proces korzystania np. ze strony internetowej lub aplikacji. Oznacza to, że twórca UX musi nie tylko znać rynek docelowy, bazę klientów, ale również znać sposób działania medium wykorzystywanego do przekazywania danego komunikatu. W pewnym sensie brać udział w jego projektowaniu czy ulepszaniu.

Twórcy UX są również często „angażowani” w przeprowadzanie analiz zachowania użytkowników. Interpretują dane, w celu zrozumienia sposobu działania danego elementu prezentowanej treści. Działają przeważnie w grupach projektowych, współpracując z innymi projektantami stron internetowych czy twórcami UX oraz UI.

Jaka jest różnica między UX writing a copywritingiem

Chociaż większość autorów UX ma za sobą spore doświadczenie w pisaniu tekstów reklamowych, praca twórcy UX jest nieco bardziej skomplikowana. Teksty tworzone przez copywritera mają za zadanie wypromowanie jakiegoś produktu czy usługi, przyciągnięcie nowego konsumenta, lub skłonienie użytkownika do określonego działania.

Zadaniem copywritera jest zdobycie nowego użytkownika czy klienta. Wytworzenie w potencjalnym kliencie potrzeby, której nie był jeszcze do końca świadomy. Inaczej mówiąc, nakłonienie go do działania, którego wcześniej nie planował.

Natomiast praca twórcy UX polega bardziej na utrzymaniu obecnego użytkownika czy konsumenta, i doprowadzenie go do wcześniej obranego celu. Zadaniem autora UX jest również maksymalne ułatwienie drogi, którą musi pokonać użytkownik. Sprawienie, aby gdzieś po drodze napotykając na trudności, nie zrezygnował.

Czym jest UX designer i UX writer. Jak zostać twórcą UX

Tworzenie treści zgodnych z UX wymaga połączenia umiejętności w zakresie komunikacji, marketingu, copywritingu, psychologii i projektowania. Twórca UX jest to stosunkowo nowa profesja, dlatego zazwyczaj nie ma potrzeby posiadania formalnego wykształcenia w żadnym z wyżej wymienionych zawodów.

Nie ma jeszcze formalnie ustalonej ścieżki tej kariery, a autorzy UX często pochodzą z różnych środowisk zawodowych. Umiejętnościami potrzebnymi do skutecznego komponowania UX mogą dysponować przedstawiciele wielu dziedzin.

Dobrego kandydata na twórce UX powinny charakteryzować:

  • Dobre umiejętności pisarskie, umiejętność pisania w sposób jasny i zwięzły
  • Zdolności komunikacyjne
  • Umiejętność twórczego rozwiązywania problemów
  • Dobre rozumienie projektowanego produktu oraz sposobów jego ulepszania
  • Zdolności analityczne, badawcze oraz zdolność rozumienia i przekazywania informacji
  • Swobodna komunikacja w zespole
  • Dbanie o szczegóły
  • Wysoki poziom empatii.

Zobacz wpis w języku angielskim: What is UX writer vs UX designer.

5/5 - (1 vote)

Dodaj komentarz