Czym jest BIG DATA – Sposoby pozyskiwania danych

Strategie Marketingowe
Digital Promotion

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest BIG DATA, w niniejszym artykule znajdziesz sporo informacji. Termin ten staje się ostatnio coraz bardziej popularny na całym świecie, chociaż posługują się nim głównie analitycy, oraz zwolennicy teorii spiskowych. Zatem o co w tym wszystkim chodzi, oraz dlaczego wiele osób obawia się postępu w dziedzinie przetwarzania informacji. Wszystkiego dowiesz się z poniższego tekstu.

Czym jest BIG DATA

O co chodzi z big data

Jeśli nie spotkałeś się jeszcze z określeniem big data, pewnie zastanawiałeś się, o co dokładnie chodzi. Tak naprawdę w przypadku przepływu danych, mamy do czynienia ze zjawiskiem wszechobecnym. Termin big data oznacza, że dane są obecne w każdym aspekcie naszego życia. Natomiast na ich podstawie, w procesie przetwarzania, generowane są duże ilości cennych informacji.

Rozwój nowoczesnych technologii informatycznych, postawił nas w zupełnie nowej sytuacji. Współczesne systemy komputerowe pozwalają na przetwarzanie ogromnych ilości danych, oraz generowanie informacji. Big data może przynosić korzyści zarówno firmom, jak i konsumentom. Jednak wiele osób uważa, że może także być ogromnym zagrożeniem dla zwykłego obywatela.

Zdefiniujmy więc czym jest big data

Chociaż termin big data brzmi dosyć enigmatycznie, odnosi się po prostu do ogromnych ilości danych cyfrowych, które są obecnie dostępne. Firmy, oraz inne organizacje korzystają ze specjalnych rozwiązań technologicznych, aby skutecznie gromadzić i przetwarzać dane, oraz sprawnie nimi zarządzać.

Dużą rolę do odegrania w procesie przetwarzania danych mają wspomniani już wcześniej analitycy. Co prawda gromadzenie danych jest już prawie wyłączną domeną komputerów i programów, to jednak ostateczną analizą i wyciąganiem logicznych wniosków nadal zajmują się ludzie.

Aby utrzymać przewagę konkurencyjną, firmy muszą nieustannie poszukiwać najbardziej odpowiednich sposobów wykorzystania danych. W tym celu bardzo często korzysta się zarówno z informacji pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, jak i z danych historycznych. Najpopularniejszym sposobem wykorzystywania big data są kampanie marketingowe, ale z dostępu do ogromnych ilości danych bardzo chętnie korzystają także politycy czy eksperci z dziedziny socjologii.

Czym jest big data w nowoczesnej gospodarce cyfrowej

Na gromadzeniu i przetwarzaniu dużych ilości danych korzystają głównie firmy, które mogą na przykład w ten sposób określić profil swojego idealnego klienta. Jednak jest to tylko niewielki wycinek całego spektrum możliwości wykorzystania nowoczesnej analizy danych.

Big data może być używane do prowadzenia badań rynkowych, oraz do ulepszania procesów produkcyjnych. Możliwości, jakie daje dostęp do dokładnych danych, są wręcz nieograniczone. Bardzo dużą rolę w całym procesie odgrywają analitycy oraz programiści. Każdy system wymaga bowiem odpowiedniego przygotowania i obsługi.

Korzystanie z baz danych nie jest jednak zupełną nowością w biznesie. Firmy już od dawna tworzyły listy swoich klientów i kontrahentów. Takie zestawienia zawierały podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko, adres, czy numer telefonu klienta. Na ich podstawie tworzono raporty sprzedaży za dany miesiąc, kwartał lub półrocze.

Nowoczesne sposoby pozyskiwania danych

Ogromna ilość informacji na temat klientów, lub potencjalnych klientów, może być gromadzona za pomocą urządzeń mobilnych. Profile firmowe, które obserwujemy w mediach społecznościowych, gromadzą informacje o na temat naszych zachowań i preferencji. Specjalnie do tego zaprogramowane algorytmy, rejestrują nasze kliknięcia, polubienia, oraz każdy inny rodzaj aktywności na danym portalu.

Funkcja lokalizacji pozwala na dokładne określenie naszej pozycji geograficznej, co dostarcza wiele dodatkowych informacji o nas, jako potencjalnych klientach. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą oferować nam coraz bardziej spersonalizowane usługi. Czasami proces ten odbywa się to również w czasie rzeczywistym. Przykładem mogą być banery, które wyświetlają różne treści w zależności od tego, kto aktualnie znajduje się w ich pobliżu.

Czym jest big data, w jaki sposób można z tego korzystać

Big data jest wykorzystywana w wielu sektorach gospodarki, oraz na różnych etapach produkcji i sprzedaży. Zarządzanie dużą ilością danych pozwala na monitorowanie łańcuchów dostaw, co przyczynia się do optymalizacji procesów produkcyjnych. Big data okazuje się również bardzo pomocna w medycynie, umożliwiając zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów.

Zarządzanie danymi wykorzystuje się również do:

  • planowania kampanii marketingowych i sprzedażowych
  • zagospodarowania przestrzeni miast, planowanie dużych inwestycji infrastrukturalnych
  • projektowania sztucznej inteligencji, tzw. uczenie się maszynowe
  • zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Co oznacza eksploracja danych

Proces przeszukiwania dużych zbiorów danych, w celu znalezienia wzorców, korelacji, czy powtarzających się sekwencji, nazywamy eksploracją danych. Tego typu działania stosuje się np. w celu poprawy wydajności, lub obniżenia kosztów.

Przeprowadzana analiza danych pozwala okrywać określone zmienne, które mogą być przydatne w późniejszym procesie planowania. Eksploracja danych stosowana jest między innymi przy określaniu grupy docelowej danego produktu. Na podstawie wspólnych cech, tworzy się konkretną bazę, czy grupę klientów.

Czym jest big data, oraz dokąd nas doprowadzi

W procesie gromadzenia i przetwarzania ogromnych ilości danych nie chodzi tylko o ich ilość. Najważniejsze jest to, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane. Wielu naukowców czy polityków uważa, że big data może stanowić zagrożenie dla naszej prywatności, jeśli będzie w niewłaściwy sposób wykorzystywana.

Unia Europejska wprowadziła niedawno specjalne regulacje, mające zapobiec nadużyciom w tej dziedzinie. Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych – GDPR (General Data Protection Regulation), w Polsce znane jako RODO, dotyczy każdej jednostki przetwarzającej dane osobowe obywateli Unii Europejskiej.

Ustawa określa warunki pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych. Niestosowanie się do nowego prawa może być surowo karane. Dlatego każdy, kto ma do czynienia z big data, powinien zapoznać się z treścią ww. przepisów.

Analogiczne akty prawne zostały wprowadzone w innych częściach świata. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje Califorinia Consumer Privacy Act (CCPA), natomiast kanadyjskim odpowiednikiem GDPR jest „The Personal Information Protection and Electronic Documents Act” (PIPEDA).

Największym wyzwaniem, przed którym stoimy w związku z big data, jest uświadomienie klientom, że ich dane stanowią ogromną wartość, którą należy w miarę możliwości chronić. Klienci muszą być świadomi, czym jest big data, sposobu wykorzystywania ich danych, oraz prawa do ich ochrony.

Zachęcamy do komentowania i udostępniania naszych wpisów.

Artykuł dostępny jest również w języku angielskim pod adresem: What is BIG DATA

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz