Angular vs React: Trends in Frontend Development for 2023

Biznes
Digital Promotion
Trends in Frontend Development

Pod koniec 2023 roku pytanie, czy używać Angulara czy Reacta w rozwoju frontendu, nadal stanowi duże wyzwanie dla programistów. Wybór między frameworkami JavaScript może być labiryntem, zwłaszcza że dostępnych jest wiele potężnych opcji, z każdą zdolną sprostać potrzebom projektu. Wybór odpowiedniego wymaga zrozumienia istotnych aspektów. W tym artykule porównujemy Angulara i Reacta, obejmując ich podstawowe definicje, zalety, szczegółowe porównania oraz scenariusze optymalnego użycia w 2023 roku. Chociaż porównywanie Angulara i Reacta często przypomina porównanie jabłek i pomarańczy ze względu na ich różne podstawy, oba stosują architekturę opartą na komponentach, mającą na celu rozwiązanie problemów frontendowych. Ta wieczna debata utrzymuje się w społeczności programistycznej, a ten artykuł ma na celu dostarczenie wnikliwego porównania opartego na różnych czynnikach, aby pomóc w wyborze odpowiedniego rozwiązania dla projektu.

Zrozumienie Angulara Angular pełni rolę solidnej platformy i frameworka opracowanego w języku TypeScript, priorytetowo traktującego architekturę opartą na komponentach do budowy skalowalnych aplikacji internetowych. Jego integracja z dobrze zsynchronizowanymi bibliotekami i funkcjonalnościami, obejmującymi obszary takie jak komunikacja klient-serwer i routowanie, znacząco przyspiesza rozwój frontendu. W przeciwieństwie do AngularJS, Angular nie jest zwykłym przetworzeniem; to nowy framework napisany od podstaw przy użyciu TypeScript, reprezentujący świeże podejście do rozwoju aplikacji internetowych. Angular jest ciągle udoskonalany przez liczną i zaangażowaną społeczność programistyczną, chociaż AngularJS wciąż otrzymuje aktualizacje zabezpieczeń bez aktywnego rozwoju funkcji. Warto zauważyć, że Angular i AngularJS, choć mają korzenie w zespole inżynieryjnym Google, to różne frameworki, z Angulariem będącym nowoczesnym następcą. Główne cechy wyróżniające Angulara w porównaniu z Reactem to jego implementacja dwukierunkowego wiązania danych, wstrzykiwania zależności, wirtualnego przewijania, Angular CLI i obszernej gamy wbudowanych bibliotek.

Zalety Angulara:

 1. Solidna kapsułkowanie i intuicyjna struktura aplikacji
 2. Ułatwia rozwój czystego kodu
 3. Upraszcza procesy budowania, utrzymania, testowania i aktualizacji
 4. Zintegrowane funkcjonalności takie jak RxJS i Angular CLI
 5. Natywne wsparcie dla HTTP, AJAX i Observables
 6. Szybkie renderowanie treści po stronie serwera
 7. Przystosowuje widoki z ograniczonym renderowaniem po stronie przeglądarki
 8. Wymaga mniej linii kodu dzięki równoczesnym operacjom komponentów
 9. Zwiększa produktywność programisty
 10. Ogólna poprawa wydajności aplikacji

Co to jest React?

React to otwartoźródłowa biblioteka JavaScript, głównie używana w rozwoju frontendu, zwłaszcza do budowy komponentów interfejsu użytkownika. Stosuje architekturę opartą na komponentach, pozwalając programistom efektywnie tworzyć interaktywne i złożone interfejsy użytkownika. Dzięki deklaratywnemu podejściu Reacta programiści określają pożądany rezultat interfejsu, podczas gdy React zarządza procesami bazowymi. Jedną z wyróżniających cech Reacta jest JSX, rozszerzenie umożliwiające syntaktykę podobną do HTML wewnątrz JavaScript, upraszczając tworzenie komponentów i logiki. React korzysta również z wirtualnego DOM (Document Object Model), poprawiając wydajność poprzez selektywne aktualizowanie konkretnych komponentów zamiast ponownego renderowania całego interfejsu użytkownika przy zmianach. React stosuje jednokierunkowe wiązanie danych, zapewniając, że dane przepływają w jednym kierunku, zwiększając przewidywalność w zarządzaniu zmianami stanu aplikacji. Dodatkowo, elastyczność Reacta w używaniu bloków budowlanych ułatwia tworzenie wielokrotnie używanych komponentów, zwiększając efektywność i skalowalność rozwoju. Wspierany przez zespół Reacta z Facebooka oraz obszerną społeczność programistyczną, React pozostaje popularnym wyborem do budowy szybkich, skalowalnych i wieloplatformowych aplikacji, zgodnie z zasadą „naucz się raz, pisz gdziekolwiek”.

Zalety Reacta:

 1. Zwiększona ponowna używalność kodu i przewidywalność.
 2. Ułatwione debugowanie dzięki deklaratywnym widokom.
 3. Przyspieszony tempem rozwoju.
 4. Zwiększona efektywność w produktywności programisty.
 5. Bezproblemowa migracja między różnymi wersjami.
 6. Wsparcie dla tworzenia aplikacji mobilnych za pomocą React Native.
 7. Szybkie aktualizacje z obsługą po stronie serwera i frontendu.
 8. Zwiększony czas ładowania i wydajność dzięki dobrze zoptymalizowanej konstrukcji interfejsu użytkownika.
 9. Bezproblemowa integracja z bibliotekami zewnętrznymi.

Analiza porównawcza

Angular kontra React Typ i Cel: Angular: W pełni rozbudowany framework strukturalny głównie do tworzenia dynamicznych aplikacji internetowych. React: Biblioteka oparta na JavaScriptie skoncentrowana na budowie interaktywnych komponentów interfejsu użytkownika.

Język i Rozwój

ngular: Wykorzystuje TypeScript, rozwijany i utrzymywany przez Google. React: Używa JavaScriptu (z poleceniem JSX), utrzymywany przez szerszą społeczność, w tym przez Meta.

Podejście do Rozwoju Frontendu

Angular: Rozszerza funkcjonalność HTML i preferuje renderowanie po stronie klienta. React: Wykorzystuje JSX, składnię podobną do XML, z lekkim faworyzowaniem renderowania po stronie serwera.

DOM (Model Obiektowy Dokumentu)

Angular: Rzeczywista manipulacja DOM. React: Wykorzystuje wirtualny DOM, umożliwiając szybsze renderowanie poprzez aktualizację konkretnych komponentów zamiast ponownego renderowania całego interfejsu użytkownika.

Wydajność i Wiązanie Danych

Angular: Oferuje dwukierunkowe wiązanie danych na poziomie obiektu lub właściwości. React: Korzysta z jednokierunkowego wiązania danych i łączy stany bezpośrednio z interfejsem użytkownika, a aktualizacje wirtualnego DOM są stosunkowo szybsze.

Struktura Aplikacji i Wstrzykiwanie Zależności

Angular: Oferuje ustaloną i złożoną strukturę opartą na komponentach, obsługując wstrzykiwanie zależności dla oddzielnych cykli życia. React: Zapewnia elastyczną, opartą na komponentach strukturę z lekkim faworyzowaniem stanów globalnych wewnątrz komponentów, zamiast pełnego wstrzykiwania zależności.

Krzywa Nauki i Popularność

Angular: Ma tendencję do stromej krzywej nauki dla początkujących, z około 86,7 tysiąca gwiazdek na GitHubie. React: Relatywnie mniejsza krzywa nauki, przyciągająca większą społeczność, z około 203 tysiącami gwiazdek na GitHubie.

Idealne Zastosowania

Angular: Najlepiej nadaje się do tworzenia złożonych aplikacji przedsiębiorstwa, progresywnych jednostronicowych aplikacji internetowych i stron internetowych. React: Idealny do nowoczesnych, skalowalnych aplikacji internetowych, które mają do czynienia z często zmiennymi danymi, oraz do budowy natively-renderowanych hybrydowych aplikacji dla platform Android i iOS za pomocą React Native.

Angular i React różnią się w różnych istotnych aspektach rozwoju. Angular kładzie nacisk na przewidywalność i poprawę jakości kodu za pomocą narzędzi takich jak AngularCLI, ułatwiając efektywne praktyki programistyczne. Z kolei React podkreśla odróżnienie komponentów w celu ułatwienia debugowania i przeglądu kodu, używając Linterów dla lepszej czytelności kodu. Pod względem renderowania po stronie serwera Angular wyróżnia się redukcją ruchu między klientem a serwerem, podczas gdy elastyczność React umożliwia tworzenie aplikacji przyjaznych dla SEO oraz różnorodnych opcji renderowania. Ponadto Angular priorytetowo traktuje testowalność poprzez wstrzykiwanie zależności i izolację jednostkową kodu, podczas gdy testowanie React polega na przewidywalnych, łatwo utrzymywanych testach z funkcjami imitującymi i ciągłym wykonywaniem zestawu testowego. Ponadto rozmiar pakietu Angular, wpływający na czas ładowania, oferuje kompilację Ahead-of-Time (AOT) dla szybszego renderowania, w przeciwieństwie do podejścia React do optymalizacji rozmiaru pakietu poprzez podział kodu i kompresję bez kompromitacji wydajności. Jeśli chodzi o krzywą nauki, Angular początkowo prezentuje bardziej stromą krzywą, ale zapewnia kompleksowe rozwiązania dla dużych aplikacji, podczas gdy React rozpoczyna się od pisania opartego na komponentach i zarządzania stanem, co pozwala na szybszą adaptację i prostotę dla programistów.

Kiedy wybrać Angular lub React?

Angular przyspiesza rozwój front-endu, zwłaszcza dla rozbudowanych aplikacji internetowych opartych na danych. Wspierany przez utrzymanie Google i silną społeczność, Angular świetnie sprawdza się przy projektowaniu, skalowaniu i utrzymaniu dużych, złożonych aplikacji przy użyciu swojej architektury opartej na komponentach. Nadaje się doskonale do projektów o dużej funkcjonalności i klasy enterprise oraz w środowiskach, w których programiści są zaawansowani w językach takich jak C#, Java i różnych wersjach Angulara, co zwiększa produktywność. Aplikacje takie jak strumieniowanie wideo, e-commerce i zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym znajdują duże wsparcie w Angularze ze względu na jego wytrzymałość.

Z drugiej strony, React doskonale radzi sobie z warstwą widoku, umożliwiając programistom tworzenie wielokrotnie używanych komponentów interfejsu użytkownika. Znany z szybkości i skalowalności, React umożliwia płynne zmiany danych bez przeładowywania strony. Jest preferowany do aplikacji wymagających dynamicznego ładowania danych, takich jak sieci społecznościowe, narzędzia wizualizacji danych i platformy handlowe/e-commerce. React jest idealny do rozwiązań dostosowywalnych i do rozwoju aplikacji mobilnych na różnych platformach, odnosząc sukces w środowiskach z doświadczonymi programistami JavaScript, HTML i CSS.

Podsumowując

iSKY.SOLUTIONS specjalizujemy się w tworzeniu niestandardowych rozwiązań programistycznych dostosowanych do różnorodnych potrzeb biznesowych. Nasza ekspertyza obejmuje rozwój niestandardowych aplikacji, produktów oprogramowania biznesowego i mobilnych rozwiązań dla firm. Bez względu na to, czy chodzi o tworzenie niestandardowych produktów oprogramowania, czy o zaspakajanie konkretnych potrzeb biznesowych, zdajemy sobie sprawę z ważności wyboru odpowiedniego stosu technologicznego. Wytrzymałość Angulara doskonale współgra z dużymi, przedsiębiorczymi aplikacjami, zwłaszcza w sektorach takich jak rozwój oprogramowania do zarządzania logistyką, gdzie istotne są złożone rozwiązania. Z kolei siła Reacta w dostarczaniu wielokrotnie używanych komponentów i dynamicznego zarządzania danymi sprawia, że jest idealnym wyborem dla mobilnych rozwiązań dla firm oraz aplikacji wymagających wysokiego stopnia dostosowania. Naszym celem jest oferowanie zoptymalizowanych rozwiązań opartych na naszej obszernej wiedzy na temat tych technologii. Dlatego tylko dokładne zbadanie zalet i specyfikacji Reacta i Angulara pozwoli dokładnie wybrać odpowiednią opcję do użycia w konkretnych warunkach.

5/5 - (2 votes)

Dodaj komentarz